Voeg SkyDrive toe aan het Windows Right-Click Send To Menu

Als u de SkyDrive-bureaubladtoepassing in Windows gebruikt, wilt u misschien een eenvoudigere manier om bestanden naar uw schijf te verzenden, behalve de standaard methode voor slepen en neerzetten. Eén manier is om SkyDrive toe te voegen aan het contextmenu Verzenden naar en het is eenvoudig.