Amazon Kindle Fire: Auto Orientation uitschakelen

De Amazon Kindle Fire is standaard voorzien van automatische oriëntatie. Dus wanneer u het apparaat draait of rolt, compenseert de interne versnellingsmeter en gyroscoop door de scherminhoud te draaien.

Ik heb vastgesteld dat deze functie vervelend is als ik leg om vanaf het apparaat te lezen. Ga als volgt te werk om de functie uit te schakelen.

Tik op de instellingenmeldingsbalk in de rechterbovenhoek van het startscherm van Kindle Fire. Tik in het vervolgkeuzemenu op de knop Ontgrendeld zodat wordt aangegeven dat deze is vergrendeld. Auto-oriëntatie is nu uitgeschakeld.

Opmerking: hierdoor wordt de schermoriëntatie op de huidige instelling vergrendeld. Als u het scherm opnieuw wilt draaien, moet u de instelling ontgrendelen.