Apple iTunes: de autorisatie van al uw computers in één keer ongedaan maken

Als je in de loop der jaren iTunes hebt geautoriseerd op verschillende computers, is het vervelend als je de vijf hebt die Apple toestaat. Ga als volgt te werk om alle vijf computers tegelijk te autoriseren.

Start iTunes en open de iTunes Store. In dit voorbeeld gebruik ik iTunes voor Windows. Klik op de hoofdpagina onder Snelle links op Account.

Voer uw Apple ID en wachtwoord in. Klik op Accountgegevens.

De pagina Accountgegevens verschijnt. Klik onder Apple ID-overzicht op Alles autoriseren.

Wanneer het verificatievenster wordt weergegeven, klikt u op Machtigen voor alle computers.

Succes. Alle vijf computers zijn ingetrokken. Klik OK.

Nu moet je de computer (s) die je gebruikt opnieuw autoriseren. Klik op Store >> Autoriseer deze computer .

Typ in uw Apple ID en wachtwoord. Klik op Autoriseren.

Geslaagd! Klik OK. U kunt nu maximaal vier computers machtigen. Net als opnieuw beginnen - Groovy!

Opmerking: Apple geeft u de toestemming om alle vijf de computers slechts eenmaal per jaar te machtigen.