Steve Jobs: over dichter Dylan Thomas

Dit Dylan Thomas-gedicht was een favoriet van Jobs. Bedankt voor het razen, Steve.

Van Dylan Thomas

Ga niet zacht in die goede nacht,
De ouderdom zou aan het einde van de dag moeten branden en raasden;
Woede, woede tegen de dood van het licht.

Hoewel wijze mannen aan hun einde weten dat donker gelijk heeft,
Omdat hun woorden geen bliksem hadden gevorkt
Ga niet zachtaardig in die goede nacht.

Goede mannen, de laatste golf voorbij, huilend hoe fel
Hun zwakke daden hebben misschien gedanst in een groene baai,
Woede, woede tegen de dood van het licht.

Wilde mannen die tijdens de vlucht de zon hebben gevangen en gezongen
En leer, te laat, ze bedroefden het onderweg,
Ga niet zachtaardig in die goede nacht.

Ernstige mannen, in de buurt van de dood, die met verblindend zicht zien
Blinde ogen kunnen vlammen als meteoren en homo zijn,
Woede, woede tegen de dood van het licht.

En jij, mijn vader, daar op de trieste hoogte,
Vloek, zegen mij nu met uw woeste tranen, bid ik.
Ga niet zachtaardig in die goede nacht.
Woede, woede tegen de dood van het licht.